LAFLA

Donate

For Information
CALL
(800) 399-4529

TTY/TDD (310) 393-7734

Vietnamese Brochure

Những Vấn Đề Chúng Tôi Phụ Trách

Xin Gọi Số
(323) 801-7923
www.lafla.org

Hội Phụ Pháp Lỹ Của Los Angeles (LAFLA) là cơ quan pháp luật vô vụ lợi, cung cấp sự giúp đỡ về pháp miễn phi cho người có lương thấp trong thành phố Los Angeles

Sự trơ cấp nhà ở: Cơ quan cấp nhà ở/ trung tâm bảo vệ sự đuổ nhà sẽ giúp đỡ quí vị sửa soạn những câu trả lơì về sự cầm giữ lhông đúng luật và diện những than chủ tại tòa. Chúng tôi cũng làm những hồ sơ để tu sửa những căn nhà hư cũ, phụ trách những vấn đề thuê mướn, nhà không an toàn, tiền nghi bị cúp, và những vấn đề khác liên quan đến nhà cửa. Chúng tôi làm 3/30 ngáy thông báo và giúp đỡ cho công việc sửa chữa hoàn tất.

Sự trơ giúp của chính phủ: Chúng tôi giúp giải quyết những vấn đề như Cal Works, SSI, Medi-cal, Medicare, Food Stamps, IHSS, Welfare, Healthcare, quyề lợi cựu chiế binh, và sự giúp đỡ thông thường.

Luậ về nghề ngiệp: Chúng tôi giúp quí vị khiếu nại về tiền lương và tiền thất ngiệp mà bị ti chối. Chúng tôi giúp những công nhân mà bị cho nghỉ việc sai.

Luật gia đình: LAFLA cung cấp thông tin và đại diện trong những trường hợp giữ và thăm con cái, tiền nuôi dưỡng con và hành hung.

Sự phát triển liên quan đến công và thương ngiệp trong cộng đồng: Chúng tôi giúp cộng đồng thánh lập, tổ chức không vụ lợi, thành lập những dự án làm việc, và tiến tới trường hợp làm chủ.

Luật di trú: LAFLA đại diện cho những người bị trục xuất trong khi họ có lỹ do hợp lệ, giúp những người tạm trú bị ngược đãi trong gia đình trở thàng người trú và giúp đỡ làm giấy tờ xin nhập quốc tịch.

Luật về người tiêu thu: Chúng tôi giúp đỡ trường hợp bị lừa gạt trong sự mua bán, hợp đồng và bảo đảm, cho vay, không công băng trong sự buôn bán, trong nhà băng, quấy nhiểu trong vấn đề đòi tiền lương. Chúng tôi cũng giúp đỡ trong trường hợp bị xiết nợ và rắc rối trong tiền mượn, thế chấp bởi nhà.

Chúng tôi cũng giúp về vấn đề sự tịch thu tài sản để thế nợ, sự vay nợ từ tinh công bằng nhà, xin nợp tiền bảo lãnh, quyên giứ hoăc vay nợ nhà, chống lại người mà sưả nhà không tốt, và những vấn đề luật cho giải quyết nhà.

Nhũng ai được gíup:

Những người có lương thấp dưới mức mà chính phủ quí định và sống trong thánh phố Los Angeles. Mính sẽ hỏi quí vị về lơì tức và taì sản làm chủ, khu vực, số ngưới trong gia đinh, tuổi, sắc dân, và tình trạng cư trú. Tất cả những thông tin quí vị đưa ra sẽ được giữ kín ngoài từ quí vị cho phép đưa ra.

Những vấn đề chúng tôi không làm:

Chúng tôi không nhận những vụ án về hình sự.

Là thế nào để được sự giúp đỡ:

Xin quí vị vị gọi số điện thoại ở dưới để gặp ngươì mà nói tiếng việt. Xin quí vị vui lòng nghe kỹ lưỡng lơì nhắn để có thể chọn đúng được người giúp đỡ.

 

 

 

For Legal Help, Call (800) 399-4529

Contact | Site Map | Employment | Newsletter | Annual Report | Advocacy Report | Credits

© 2016 Legal Aid Foundation of Los Angeles   Terms and Conditions of Use